Świetlice Socjoterapeutyczne i Ośrodki Profilaktyki

Środowiskowej „Mrowisko”

Gdynia, ul. płk. Dąbka 52

Gdynia, ul Opata Hackiego 17

Gdynia ul. Nagietkowa 73

Gdańsk, ul. Do Studzienki 16

Gdańsk, ul. Reduta Wyskok 9

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej zajmuje się profilaktyką rozumianą jako „profilaktyczne działania, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych” (Gerard Edwards). W skład placówek skierowanych na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży wchodzą trzy Świetlice Socjoterapeutyczne i cztery Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej oraz Ośrodek Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum REDUTA”. Pierwszym i zarazem najstarszym jest Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko - Glanik” w Gdańsku. Świetlice i Ośrodki czynne są w godzinach popołudniowych, otwarte na dzieci i młodzież, które chcą w alternatywny i ciekawy sposób wykorzystać wolny czas po szkole. Celem tych placówek jest promocja i propagowanie zdrowego stylu życia - umożliwienie rozwijania zainteresowań twórczych oraz umiejętności zagospodarowywania wolnego czasu oraz podwyższenie u młodzieży poziomu wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą przejawy patologii społecznej jak narkomania, alkoholizm i inne. Oferujemy: zajęcia socjoterapeutyczne, gry i zabawy ogólnorozwojowe, pomoc w nauce, korepetycje, zajęcia rozwijające i promujące zdrowe formy spędzania wolnego czasu, konsultacje i rozmowy indywidualne z podopiecznymi i ich rodzinami, ciekawe wyjścia do placówek kulturalnych i sportowych, organizowanie wakacji oraz różnego rodzaju imprez, wyjść i wycieczek.

 

Kontakt:

email: biuro@mrowisko.org.pl

telefon: 58 305 46 97

© Copyright TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ MROWISKO 2011 / Projekt i Wykonanie: STUDIO VISION DESIGN